aktuality

4. 4. 2017

 

Omluva Pavlu Bělobrádkovi a KDU-ČSL za uvedení nepravdivé informace v TZ

 

Tímto bychom se chtěli omluvit předesedovi KDU-ČSL Pavlu Bělobrádkovi, že jsme v tiskové zprávě z 24. 1. 2017 nesprávně uvedli, že je spolu se stranou KDU-ČSL nehledě na předvolební sliby principiálně proti přijetí zákona o sociálním bydlení. Nebylo na místě dílčí kroky a názory některých členů strany extrapolovat a kategoricky hodnotit jako postoj předsedy KDU-ČSL a celé strany. 

 


 

25. 1. 2017

 

Přijměte pozvání iniciativy Mít svůj domov na happening 7. 3. od 15 hodin na pražském Klárově, kde slavnostně odhalíme pomník dětem bez domova.

 

Situace je velmi vážná. Zákon o sociálním bydlení 8. března míří na vládu a přitom navrhuje úpravy, které mohou mít dlouhodobě katastrofální důsledky. Navrhované plošné zrušení dávek do ubytoven nezohledňuje stav lidí bez domova a reálnou možnost, že nebudou mít alternativu v podobě státem garantovaného sociálního bydlení. Zákon také nezamezuje výstavbě bytů výhradně ve vyloučených lokalitách, naopak k tomu současným znění spíše povede. Pokud bude takto formulovaný zákon schválen, hrozí, že mohou po třech letech účinnosti reformy dávek na bydlení skončit desítky tisíc lidí na ulici a v nových  ghettech. Iniciativa na tyto důsledky všechny tři gesční resorty opakovaně upozorňuje a nabízí konkrétní řešení. Doposud bez jejich zájmu. Nyní má vláda vše ve svých rukou. Zákon ošetřený od těchto rizik je nanejvýše potřeba. Jeho důležitost dokládá i naše iniciativa, kterou podpořilo více než 110 organizací a vzdělávacích institucí, desítky známých osob a 4 000 signatářů petice s jediným cílem: prosazení dobrého zákona o sociálním bydlení.

Bez skutečného domova je k dnešnímu dni na 18 000 dětí. Jsou na ubytovnách, v azylových domech či v ústavech. Dostatečným důvodem pro přijetí zákona je každé jedno z těchto dětí. Návrh zákona navíc v poslední verzi upustil od jasné prioritizace, kdy by nájemní dostupné bydlení měly získat především osoby ohrožené na životě a zdraví a skupiny rodin a matek samoživitelek, kterým z bytových důvodů hrozí odebrání dítěte.

Na happeningu vystoupí předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka, odborník na stávající verzi zákona, jeho rizika a situaci bytové nouze, Jan Klusáček, výzkumný pracovník organizace Lumos, odborník na bytovou nouzi dětí, a vystoupí i osoby v bytové nouzi, které budou mluvit o své zkušenosti s odebráním dětí do ústavní péče z bytových důvodu i o svém dětství v dětském domově. Na závěr setkání odhalíme pomník dětem bez domova.

 


 

25. 1. 2017

 

Iniciativa Mít svůj domov svolává shromáždění na podporu zákona o sociálním bydlení

 

Vládě zbývá do přijetí zákona o sociálním bydlení méně než týden! Pokud jej neschválí, počty lidí bez domova – senioři, matky samoživitelky, děti z ústavů a mnozí další - budou výrazně přibývat a rozvoj byznysu s chudobou bude dál pokračovat! Zákon politici slibují více než 10 let, a zavázala se k němu i vláda současná! Přesto to vypadá, že ANO a KDU-ČSL, napříč svým mnoha slibům a závazkům zákon nepodpoří.

My všichni můžeme vyjádřit zákonu o sociálním bydlení naši podporu a přispět k jeho přijetí!

Na 30. 1. iniciativa Mít svůj domov svolává veřejné shromáždění na podporu přijetí dobrého zákona o sociálním bydlení – na Staroměstském náměstí od 17 hodin. Na shromáždění vystoupí známé osobnosti, lidé v bytové nouzi a mnozí další. Jde o poslední velkou šanci na další dlouhá léta podpořit vznik zákona a zamezit tak obchodu s chudobou a lidskou důstojností.

V nečekané životní krizi se může ocitnout každý z nás a našeho okolí. Tento zákon se týká nás všech.

Přijďte s přáteli 30. ledna v 17:00 na veřejné shromáždění na Staroměstském náměstí. Teď je to na nás všech!

 


 

24. 1. 2017

 

Iniciativa Mít svůj domov svolává shromáždění na podporu zákona o sociálním bydlení. Vládě k jeho schválení zbývá týden

 

Vláda má poslední týden na to, aby stihla přijmout zákon o sociálním bydlení. Pokud jej neschválí, počty lidí bez domova budou výrazně přibývat a rozvoj byznysu s chudobou bude dál pokračovat, upozorňuje iniciativa Mít svůj domov, kterou v současnosti podporuje již přes sto odborných organizací a vzdělávacích institucí. Z toho důvodu iniciativa oznamuje na 30. 1. na Staroměstském náměstí od 17 hodin veřejné shromáždění na podporu zákona. Na shromáždění vystoupí známé osobnosti, lidé v bytové nouzi z celé ČR a široká veřejnost. Dle iniciativy koaliční strany stále přicházejí s novými návrhy změn, byť se nacházíme v časové tísni, a nanejvýš tak ohrožují existenci zákona, který má řešit krizovou situaci desetitisíců lidí v nouzi. K tomuto zákonu se strany opakovaně zavázaly ve svých slibech, které, jak se iniciativa obává, spíše nesplní. Že tento zákon požaduje i česká veřejnost ukázal nedávno zveřejněný průzkum agentury MEDIAN, dle kterého se pro zákon vyslovilo více než 71% občanů, napříč politickým spektrem.

Podle iniciativy Mít svůj domov je současný stav příprav zákona v mnohých bodech kritický. Upozorňuje na to, že pokud jej vláda nepřijme do týdne, zákon nemá z legislativního hlediska šanci projít. „V bytové nouzi se nachází na 200 000 lidí, patří mezi ně matky samoživitelky, senioři, lidi se zdravotním postižením, děti odcházející z dětských domovů. Naprostá většina z nich nedosáhne na hypotéku, ani na byt za tržní nájemné,“ uvedla Pavlína Techlová z organizace Asistence. „Přitom je prokázané, že zavedení sociálního bydlení je prospěšné pro celou společnost. Jenom pobyt jednoho dítěte, které bylo odebráno z rodiny kvůli bytové nouzi rodičů, a umístěno do ústavu, stojí daňové poplatníky 400 až 700 tisíc korun ročně,” uvádí Jan Klusáček, výzkumný pracovník z organizace Lumos. „Obtíže s bydlením jsou jedním nejčastějších důvodů odebírání dětí z rodin v České republice. Absence sociálního bydlení hraje významnou roli v případě každého druhého dítěte umístěného do dětského domova či kojeneckého ústavu,” dodává Michal Ďorď z organizace Vteřina poté.  

Za nejproblematičtější iniciativa shledává neustálé zasahování stran do podoby zákona, snahy o jeho vyprazdňování, a posouvání termínu jeho přijetí k hranici, kdy již nebude možné zákon schválit: „Zástupci koaličních stran na poslední chvíli přicházejí s novými požadavky, tyto nové požadavky iniciativa vnímá jako nebezpečnou obstrukční taktiku, která reálně ohrožuje vznik zákona, i existenční situaci desetitisíců lidí v České republice a podporuje bujení byznysu s chudobou. Andrej Babiš a jeho hnutí ANO slíbilo zákon o sociálním bydlení, který nařídí obcím plánovat a garantovat kapacitu nabídky bydlení pro lidi v bytové nouzi. To však v posledních měsících naprosto obrátilo - nejprve jedna z poslankyň ANO Radka Maxová o zákonu prohlásila, že se jí ho spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj daří úspěšně blokovat, a později resort financí odmítl navýšit státní rozpočet o vstupní investice do nového zákona, byť bylo prokázáno, že se již v krátkodobém horizontu vyplatí. Stejně tak tomu bylo i u KDU-ČSL, ve které předseda Bělobrádek i stranický vyjednavač Bartošek zákon z principu odmítli. A to i přes své předvolební sliby, koncepci z roku 2015, kterou sami schválili, a skutečnost, že se zákon zvláště u obou zmíněných stran těší u jejich voličů podpoře 80%,“ uvedl Štěpán Ripka, předseda Platformy pro sociální bydlení. 

Podle iniciativy některé ze stávajících návrhů přitom velmi ohrožují osoby, jichž by se měl zákon dotýkat. Na základě odborné analýzy iniciativa formulovala několik základních podmínek, za kterých by přijetí zákona mohlo být pro lidi v nouzi skutečným zlepšením oproti současnému stavu: „Iniciativa Mít svůj domov považuje poslední návrh ze strany MPSV za přijatelný, pokud budou splněny následující podmínky: 1. Není možné rušit doplatky na bydlení, dokud bude systém pro obce jen dobrovolný. To by byl bezprecedentní hazard s životy desetitisíců občanů. 2. Je třeba garantovat, že pomoc s bydlením bude k dispozici všem, kteří ji potřebují, nejen těm, kteří problémy nemají.  3. Pomoc je třeba poskytnout okamžitě ve chvíli nouze, a ne až za tři roky, jak je v plánu. První tři roky života jsou nejdůležitější pro psychosociální vývoj dětí, nemůžeme čekat, až prodělají toto nejdůležitější období na ubytovně. 4. Je třeba garantovat, že lidé v nouzi nebudou nahánění do ghett,“ dodal Ripka.

 


 

13. 1. 2017

 

Stanovisko k záměru vlády upustit od uložení povinnosti obcím nebo státu zajistit sociální bydlení v zákoně o sociálním bydlení

 

Iniciativa Mít svůj domov rezolutně odmítá upuštění od povinnosti obcí zajistit sociální bydlení v Zákoně o sociálním bydlení. Pokud nebude v zákoně stanovena povinnost obcí zajistit sociální bydlení potřebným skupinám, nebo nebude existovat jiná záruka zajištění pomoci v bytové nouzi ze strany státu, většina z 200 tisíc lidí v bytové nouzi se bydlení nedočká. Vládě zbývají k přijetí zákona o sociálním bydlení méně než tři týdny.

Obce nejsou bez zákonem uložené povinnosti nijak motivovány poskytnout bydlení všem, kteří jej skutečně potřebují. “Selhávání obcí v zajištění bydlení je jedním z důvodů, proč je v České republice odebíráno mnoho dětí z rodin.To, že bydlení ohrožených rodin obce neřeší však není překvapivé. Nákladný pobyt v dětském domově, který stojí 424 tisíc korun ročně na jedno dítě, hradí stát, nikoli obce. V tomto ohledu tedy nemůžeme očekávat změnu,“ vysvětluje výzkumný pracovník Jan Klusáček z organizace Lumos, která se péči o ohrožené děti systematicky věnuje. „To samé platí v případě lidí se zdravotním postižením nebo seniorů. Pokud jim obec nezajistí sociální byt uzpůsobený jejich potřebám a omezením, nákladný pobyt v domovech pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením, obecní pokladnu nezatíží,“ dodává Klusáček.

"Je s podivem, že se vládnoucí koalice rozhodla pro přijetí zákona, který bude postaven pouze na dobrovolném zapojení obcí, když existenci zákona, který by stanovil povinnost obcím zajistit bydlení potřebným skupinám obyvatel podporuje podle průzkumu 71 % Čechů. Možná je důvodem to, že takto se vládě podaří příslovečné: vlk se nažral a koza zůstala celá. Vláda splní svůj slib, že bude přijat o sociálním bydlení a přitom nikdo nebude muset řešit problémy lidí, kteří žijí v nedůstojných podmínkách." říká Magdaléna Poláková z organizace Asistence.

„Vládní představitelé nyní mluví o tom, že bychom měli další čtyři roky pilotovat, zda se budou obce nově chtít postarat o občany v bytové nouzi, nebo ne. Zodpovědně mohu říct, že podobná pilotáž zde probíhá dvacet let: obce zatím svůj bytový fond rozprodaly za pakatel a čerpaly dotace na sociální byty, které pak nabízely lidem, kteří to často vůbec nepotřebují. MMR navíc, jak v první polovině minulého roku ukázal Nejvyšší kontrolní úřad, nebylo schopno zneužívání dotací kontrolovat. Vzhledem k tomu, že tato pilotáž dobrovolného systému obcí je podle mě odsouzena k neúspěchu, považuji navržené změny dávek za nezodpovědné hazardování s životy tisíců lidí. Proto požadujeme, aby tato část byla ze zákona vyjmuta“ říká předseda Platformy pro sociální bydlení Štěpán Ripka