Duševní i fyzické zdraví dětí i dospělých

Život bez stabilního bydlení vede ke zhoršení fyzického i psychického zdraví. Negativně se na zdraví podepisuje také časté stěhování z ubytovny na ubytovnu nebo jinou formu nevyhovujícího bydlení.  Nedostatek prostoru a soukromí i nutnost dělit se s dalšími o sociální zařízení a kuchyňské vybavení, vede ke vzniku konfliktů. Stresující jsou neustálé obavy ze ztráty bydlení nebo z toho, že se nepodaří nalézt nové. Neustálá přítomnost malých dětí, které nemají, kam si jít hrát, protože jejich ubytovna je v průmyslové zóně bez zeleně, to vše způsobuje stres, který se dlouhodobě velmi negativně podepisuje na fyzickém i duševním zdraví.

Lidé, kteří žijí v místech koncentrace  sociálních problémů, se často dostávají do kontaktu se sociálně patologickými jevy, jako jsou závislostí na návykových látkách, automatech a podobně.  To je zvláště alarmující v případě dětí a dospívajících. Bydlení sociálně vyloučených nezřídka bývá nekvalitní a nevyhovující z hygienického hlediska. Mnohdy se tu vyskytuje vlhkost a plísně, výjimkou nejsou ani štěnice, snáze se zde šíří infekční nemoci. Stabilní bydlení ve standardním bytě prokazatelně napomáhá ke zlepšení fyzického i psychického zdraví.