Důstojné stáří

Největší ohroženou skupinou jsou senioři, přestože dlouhá desetiletí pracovali. Nízké důchody, stále se zvyšující životní náklady, ovdovění nebo nepozorný podpis špatné smlouvy může seniora snadno dostat na ubytovnu nebo dokonce na ulici.

Téměř všichni senioři chtějí co nejdéle žít v domácím prostředí. Což v současné době často nemohou, protože jejich stávající bydlení není přizpůsobeno jejich zdravotním omezením. Stát by měl budovat sociální bydlení, které bude pro seniory jak finančně dostupné, tak uzpůsobené jejich potřebám.