Ekonomické úspory a přínosy

Jak dokázala nedávno vypracovaná cost-benefit analýza, výdaje vynakládané z veřejných rozpočtů na zajištění sociálního bydlení a podpůrnou sociální práci jsou nižší nebo při nejmenším stejné jako náklady na ubytovny a azylové domy. 

Vedle přímých úspor, daných nižšími náklady na bydlení a více efektivním využitím sociální práce, jsou tu také sekundární úspory. Lidé v nestabilní formě bydlení častěji využívají ošetření pohotovostní lékařskou službou, jsou hospitalizováni, jsou jim odebírány dětí do nákladné náhradní rodinné nebo ústavní péče. S trestnou činností jsou spojené vysoké náklady na práci bezpečnostních složek a soudů.

Budování sociálního bytového fondu bude mít také významné multiplikační efekty, přinese zakázky stavebním firmám, čímž se podpoří zaměstnanost a spolu s ní koupěschopnost a spotřebu.