Šance na nový život

Pro společnost jako celek je prokazatelně výhodnější, aby každý, kdo se dostal na pomyslné dno, dostal šanci začít nový život.  K tomu je třeba stabilní bydlení, jež je předpokladem pro řešení dalších problémů. Stabilní bydlení pro lidi v bytové nouzi v dostatečném rozsahu a potřebné struktuře (pokud jde o územní rozložení a velikost bytů) může zajistit jen přijetí zákona o sociálním bydlení.

Je potřeba, aby vláda a parlament schválili zákon o sociálním bydlení, který zajistí důstojné bydlení všem obyvatelům ČR, kteří si ho nejsou z různých důvodů schopni zajistit vlastními silami.