Snížení kriminality

Život v bytové nouzi je často spojen s kriminalitou. Sociálně vyloučení se s větší pravděpodobností dostávají do kontaktu s prostředím, které usnadňuje nebo podporuje páchání trestných činů. Sama nejistá sociální situace a s ní spojená potřeba zajistit si prostředky na přístřeší a další základní potřeby, někdy vede lidi k páchání trestné činnosti. Jsou také častěji svědky, oběťmi (zvláště ženy či hendikepovaní) trestné činnosti. 

Lidé bez domova nemívají stálý zdroj příjmu, legální práci kvůli stigmatu většinou nezískají a nezřídka nedostávají ani žádné sociální dávky. To je vede ke shánění alternativních zdrojů příjmu v tzv. šedé ekonomice.