Úspěch ve vzdělávání

Chudé děti mívají horší výsledky ve škole. Jedním z důvodů je skutečnost, že vyrůstají v nevhodném prostředí. Nestandardní bydlení bývá přelidněné, na malém prostoru zde žije velký počet lidí. Děti většinou nemají vlastní pokoj a pokud ano, bydlí děti různého věku a pohlaví pohromadě. Stísněný prostor a s ním spojený ruch plynoucí z odlišných potřeb různě starých sourozenců není vhodným prostorem k přípravě do školy. Dětem často chybí tak základní věci, jako je stůl, kde by mohly psát domácí úkoly.

Sociální bydlení by mělo v prvé řadě rodinám poskytnout stabilitu a více prostoru pro děti, kde se mohou věnovat přípravě do školy. Stabilizace bydlení také znamená, že rodiče mohou dítěti věnovat více času na společnou přípravu. Vede rovněž ke snížení stresu z nepříznivé a nestabilní životní situace, jež zvlášť silně dopadá právě na děti, jež se pak nejsou schopny soustředit na učení. V nesegregovaném prostředí se také děti častěji setkávají s lidmi, kteří mají vyšší vzdělání a stabilní práci, kteří pro ně mohou být vzory. To vše jsou předpoklady pro zlepšení školních výsledků.